Naravovarstvo – začetek predavanj

Naravovarstvo – začetek predavanj

Doc. dr. Peter Skoberne obvešča, da se bodo predavanja iz predmeta Naravovarstvo začela v petek, 8. 4., ob 9. 00.