Naravovarstvo: terenske in seminarske vaje

Naravovarstvo: terenske in seminarske vaje

Terenske vaje pri predmetu Naravovarstvo bodo v petek, 27. 5. 2011 po urniku (ob 9. uri za redne in 16. uri za izredne študente). Z avtomobili se bomo odpeljali do Vegradovega kamnoloma (razporedite se tako, da gremo s čim manj avtomobili!) in od tam naprej do Velunje peči. Oprema: primerna obutev, pisalo in beležka. 

V ponedeljek, 30. 5. 11 bodo seminarske vaje z navodili za pripravo seminarske naloge.

Udeležba na terenskih in seminarskih vajah je zelo zaželena, predvsem priporočljiva študentom, ker so v veliko pomoč pri pripravi seminarske naloge, ki velja za 20 % izpita.

 

Peter Skoberne