Nalepke za štud. izkaznice za štud. leto 18-19

Nalepke za štud. izkaznice za štud. leto 18-19

Študente (razen 1. letnika obeh stopenj) obveščamo, da lahko pridete iskat nalepko za študentsko izkaznico za študijsko leto 2018-19 v referat, v času uradnih ur. S sabo imejte podpisano štud. izkaznico.

Za študente 1. letnika bomo objavili, ko bodo gotove študentske izkaznice.