Nagradni razpis LZS za diplomske in magistrske naloge

Nagradni razpis LZS za diplomske in magistrske naloge

Strokovno-znanstveni svet LZS podeljuje finančne nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva, ki so bila izdelana in končana v obdobju 2020 – 2021.

Na razpis, na spletni strani LZS je bil objavljen danes, se lahko do 15. novembra 2021 prijavijo posamezniki, ki so v letih 2020 ali 2021 izdelali in zaključili diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo, v katerem so proučevali/obravnavali: (i) divjad; (ii) ostale vrste prostoživečih živali, zanimive za lovsko organizacijo; (iii) življenjsko okolje divjadi; (iv) naravoslovne, družboslovne, humanistične in/ali (bio)tehnične teme, povezane z lovstvom.

dopis

razpis