možnost prakse v TNP

možnost prakse v TNP

Študentke in študente VŠVO vabimo k sodelovanju pri izvajanju monitoringa obiskovalcev v Triglavskem narodnem parku. Delo se šteje kot opravljanje obveznega praktičnega dela in bo predvidoma potekalo od junija do oktobra, in sicer v vnaprej dogovorjenem času in na določeni lokaciji. Monitoring bo v letu 2016 vseboval predvsem izvajanje anket v slovenščini, po potrebi pa tudi v angleškem jeziku.

Več informacij: irena.mrak@siol.net