Razpis – štipendiranje študija v tujini ERASMUS+

 

 

 

 

Razpis 2022-2024; NOV RAZPIS 2022 JE ODPRT!!!

Prijavnica 2022-2024

Razpis 2021-2023 Sprememba razpisa; RAZPIS 2021 JE ODPRT!!!

Prijavnica 2021-2023

Razpis 2020-2022 Podaljšanje razpisa do 2023 Sprememba razpisaRAZPIS JE ODPRT!!!

Prijavnica 2020-2023

image002

Rezultat iskanja slik za logo Evropski socialni sklad

PROGRAM MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za vsako posamezno razpisno obdobje se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Cilj programa je izboljšanje udeležbe slovenskih študentov na dodiplomski in podiplomski stopnji študija iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa 2014-2020 prek programa Erasmus+, Ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v visokošolskem sektorju, Mobilnost študentov, ki ga izvede nacionalna agencija Center Republike Slovenije za evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše, v fiksno določeni mesečni višini za vsako posamezno razpisno obdobje (v letu 2016 270 EUR na mesec, v letu 2017 250 EUR na mesec, v letu 2018 220 EUR na mesec in v letu 2019 200 EUR na mesec), kot strošek na enoto, ki jo študent prejme pred/ob odhodu na mednarodno mobilnost v celoti (100 %).

Podrobnejše informacije so del razpisov mobilnosti Erasmus+, Ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v visokošolskem sektorju, Mobilnost študentov, za vsako posamezno programsko obdobje in na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Program EGP in NFM                                                                 

Trenutno ni aktualnega razpisa!!

Študij v Španiji s pomočjo konzorcija (ceiA3.es)

Študij je mogoč na univerzah v Jaénu, Câdizu, Córdobi, Huelvi in Almeríi.

Spletna stran konzorcija

Študij na univerzi Vytautas Magnus University, Kaunas, Litva

Obvestilo 1obvestilo 2

Študij na Norveški univerzi za aplikativne znanosti (INN), Campus Hamar, Campus Evenstad, Norveška

Obvestilo 1obvestilo 2, obvestilo 3, brošura

Študij na Univerzi v Neaplju Federico II (UNINA), Italija

Obvestilo

Študij na Univerzi v Bologni, Italija

Obvestilo 1

Študij na Univerzi za aplikativne znanosti Nancy-Brabois (UAS), Francija

Obvestilo, katalog predmetov

Študij na Univerzi za naravne vire in vede o življenju (BOKU), Avstrija

Obvestilo

Študij na Tehniški univerzi Gediminas v Vilnu (VILNIUS TECH), Litva

Obvestilo 1, Obvestilo 2, Obvestilo 3, Katalog predmetov

Študij na Univerzi v Szczecin-u (USz), Poljska

Obvestilo 1, Obvestilo 2

Študij na Univerzi v Zadru, Hrvaška

Obvestilo

Vtisi študentov iz študijskih izmenjav

Študij na Norveški univerzi za uporabne znanosti, Norveška

Denis Napast, 2. letnik

Matej Zabret, 2. letnik, Kje je konec sveta?,

Matej Zabret, Campus Evenstad – video.

Jan Perc, video, 2. letnik, Campus Evenstad

Študij na Univerzi v Jaénu, Španija

Erasmus izmenjava v Španiji – Tia Breznik

Študij na Univerzi v Akureyriju, Islandija

Eva Ravnjak, 3. letnik

Dona Strmčnik, 3. letnik

Eva Skrbinšek, 3. letnik

Zadnja novica: ISLANDIJA – dežela ekstremnih naravnih kontrastov in veličastnih barv!

 

Študentka Eva Ravnjak je marca 2017 prejela nagrado za najboljšo zgodbo mobilnosti v okviru programa Evropski gospodarski prostor in norveški finančni mehanizem!! Nagrado je prejela na zaključnem dogodku programa v Bukarešti v Romuniji.

Eva, čestitamo!!!

Najboljša zgodba mobilnosti, Eva Ravnjak

 

Tuji študenti na Erasmus+ izmenjavi na FVO

Pred dobrim mesecem dni je prišel k nam na mednarodno študijsko izmenjavo študent iz Litve Giedrius Rogačius. Zdaj, ko se je že nekoliko ustalil, smo mu postavili nekaj vprašanj.

Pogovor z Giedriusom Rogačiusom (marec 2014)

Pogovor z Eliso Pastor Vallés, študentko iz Španije, ki je bila na študijski izmenjavi pri nas (april 2016).

Pogovor s Kateříno Klimešovo, Češka (december 2016)

Pogovor z Dominikom Pilnajem, Češka (december 2016)

Pogovor z Gennarom Raimom, Italija (marec 2017)

Pogovor s Juanom Aguilero Salcedom, Španija (januar 2018)

Pogovor s Pablom Diazom Floresom, Španija (januar 2018)

Pogovor s Zuzano Vítovó, Češka (junij 2018)

Pogovor z Rodrigom Manuelom Poncem Velascom, Španija (november 2019)

Pogovor z Ano Tejedor Pardo, Španija (november 2019)

Pogovor z Evo Svobodovo, Češka (maj 2020)

Pogovor z Isabel Salvadoro Garcío Valencio, Španija (februar 2022)

Pogovor z Lledó Palencio Vicent, Španija (februar 2022)

Iniformacije o študiju v tujini

Iskalnik študija