Mednarodni in interdisciplinarni simpozij človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih

Mednarodni in interdisciplinarni simpozij človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih