laboratorijske vaje – Kemija in okolje

laboratorijske vaje – Kemija in okolje

Študente, ki imajo v referatu poroèila z laboratorijskih vaj, pozivamo, da jih prevzamejo do 15. 10. 2009. Po tem datumu jih bomo zavrgli.