Koroško-šaleški jamarski klub SPELEOS SIGA

Koroško-šaleški jamarski klub SPELEOS SIGA

Koroško-šaleški jamarski klub SPELEOS SIGA VABI:

V soboto 21.11. na jamarski pohod preko Tisnika (10km iz Velenja, soteska Huda luknja). Ogledali si bomo vsaj 3 kraške jame ter se povzpeli na vrh Tisnika.
Start bo ob cca. 9ih pri jamarski koèi v Hudi luknji.
Prijave: do 18.11. oz. do zapolnitve mest.

V soboto, 28.11. na jamarsko ekskurzijo na Dobrovlje. Start bo cca. ob 9ih na Vranskem. Ogledali si bomo 3-5 kraških jam, nekaj površinskih kraških pojavov, se seznanili z jamarstvom.
Potrebna oprema za oba ogleda: planinska obutev, oblaèila. Priporoèljivo je imeti luèko (èelno svetilko, roèno svetilko…) in èelado (lahko tudi kolesarsko).
Prijave: do 25.11. oz. do zapolnitve mest.

Prijavite se lahko na e-mail naslov: speleos.siga@gmail.com