Komisija za študentske zadeve

Komisija za študentske zadeve

Nova seja Komisije za študentske zadeve bo 17. 12. 2020.

Študente, ki želijo oddati prošnje za obravnavo na Komisiji pozivamo, da to storijo do torka, 15. 12. 2020.

Naslednja seja Komisije bo februarja.