KOLOKVIJ- Kemija in okolje, REDNI, danes, 31. 3. 2010

KOLOKVIJ- Kemija in okolje, REDNI, danes, 31. 3. 2010

Redne študente obvešèamo, da bodo kolokvij ob 15.30 opravljali študenti z zaèetno èrko priimka od A do vkljuèno P,

ob 17. uri z izrednimi študenti pa tisti z zaèetnicami od R do Ž.