Kemija in okolje – plaèilo halje in zašèitnih oèal

Kemija in okolje – plaèilo halje in zašèitnih oèal

Vsi študentje 1.letnika, ki ste naroèili haljo ali zašèitna oèala, lahko pridete po njih v referat. Cena halje je 21€ in zašèitnih oèal 4€, plaèilo je v referatu.

Skip to content