Izvoljen nov Študentski svet

Izvoljen nov Študentski svet

Volitve za člane študentskega sveta VŠVO so potekale po pošti do 15. januarja 2021.

Na konstitutivni seji, 2. februarja, se je na podlagi rezultatov volitev konstituiral nov Študentski svet in izvolil predsednico, namestnico predsednice in predstavnike študentov v drugih organih in komisijah šole.

Člani in funkcije Študentskega sveta v študijskem letu 2020/21:

Špela Hvastja, 2. letnik  – predsednica, članica Senata VŠVO, članica Akademskega zbora VŠVO

Nika Kos, 3. letnik – namestnica predsednice, članica Senata VŠVO

Matej Zabret, 2. letnik – član Upravnega odbora VŠVO, član Akademskega zbora VŠVO

Klara Župan, 1. letnik – članica Komisije za študentske zadeve, članica Akademskega zbora VŠVO

Katja Čeh, 1. letnik –  članica Komisije za kakovost, članica Akademskega zbora VŠVO

Tjaša Kelc, 1. letnik –  članica Akademskega zbora VŠVO

Luka Poznič, 2. letnik

Nikita Leskovšek, 3. letnik – članica Akademskega zbora VŠVO

Ana Žagar, 1. letnik magistrskega študija – članica Akademskega zbora VŠVO

Staremu Študentskemu svetu gre zahvala za opravljeno delo, novemu pa želimo veliko dobrih idej in uspehov!