IZPITNA PRAVILA

IZPITNA PRAVILA

Izpiti na VŠVO  se izvajajo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja. V primeru kršitve izpitnega reda se upošteva isti pravilnik in Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov.

Dodajamo še nekaj navodil:

 Pri prijavi na izpit (tri dni pred rokom) in odjavi od izpita (dan pred rokom) enakovredno štejejo delovni dnevi, sobote, nedelje in prazniki.

K izpitu lahko pristopijo samo študenti, ki so se pravilno prijavili in so na izpitnem seznamu.

Med izpitom ima lahko študent pri sebi samo študentsko izkaznico in pisalo, izjemoma še dovoljen pripomoček (kalkulator).

 Vrhnja oblačila, torbo, nahrbtnik, literaturo, mora študent pred začetkom izpita odložiti na dodeljen prostor.

 Uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav je strogo prepovedana.

 Enaka navodila veljajo tudi za kolokvije.

 

 

Skip to content