Izpit – Ravnanje z odpadki, redni

Izpit – Ravnanje z odpadki, redni

V petek, 22. 3. 2013 bo izpit za redne študente ob 14.30 od priimka črke A do vključno črke O. Od priimka črke P do Ž pa ob 16.00.