izpit OK, 11. 6.

izpit OK, 11. 6.

Dr. Emil Šterbenk sporoča, da je urnik za izpit Okoljska komunikacija za četrtek, 11. 6., objavil v ŠISu.