IzpIt NV, petek, 10. 6. 1011 – dve skupini

IzpIt NV, petek, 10. 6. 1011 – dve skupini

Zaradi velikega števila prijavljenih bo izpit iz predmeta Naravovarstvo potekal v dveh skupinah in sicer:

–  ob 17. uri za študente z začetnicami priimkov od A do vključno M,

– ob 18. uri za študente z začetnicami priimkov od N do Ž.