Izpit – Fizikalni pojavi v okolju

Izpit – Fizikalni pojavi v okolju

Sporočamo, da je prestavljena izpitna ura iz predmeta FI, 1.9, iz 14. na 13. uro.