IZPIT – Èlovek in okolje – 28. 1. 2010- redni

IZPIT – Èlovek in okolje – 28. 1. 2010- redni

Redne študente 1. letnika obvešèamo, da bodo za izpit iz predmeta Èlovek in okolje razvršèeni v dve skupini in sicer:

– ob 14. uri bodo izpit opravljali študenti z zaèetnico priimka od A do vkljuèno P,

– ob 16. 30 pa študenti z zaèetnico priimka od P do Ž.

Obakrat bo izpit v predavalnici 1 na VŠVO.

 

Skip to content