Izjava študenta, izjava zaposlenega/zunanjega sodelavca/obiskovalca pred vstopom v prostore VŠVO

Izjava študenta, izjava zaposlenega/zunanjega sodelavca/obiskovalca pred vstopom v prostore VŠVO

V skladu s Protokolom za zajezitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 mora vsak/-a študent/-ka, zaposleni/-a, zunanji sodelav-ec/-ka in obiskoval-ec/-ka šole ob vstopu v prostore šole v referat dostaviti izjavo, da je zdrav/-a.

Obrazca izjav: Izjava študenta, izjava zaposlenega/zunanjega sodelavca/obiskovalca.