izid Navodil za laboratorijske vaje

izid Navodil za laboratorijske vaje

Na VŠVO smo izdali novo publikacijo. Viš. pred. dr. Nataša Kovačić in pred. dr. Anja Bubik sta pripravili navodila za laboratorijske vaje, ki jih bodo uporabljali študenti 1. letnika dodiplomskega študija pri predmetu Kemija in okolje.

Kupite jo lahko v referatu.

Knjiga