IZBIRA MODULOV

IZBIRA MODULOV

Študente 1. letnika, ki morajo izbrati  predmetna modula za 2. letnik in

študente 2. letnika, ki morajo izbrati izbirna predmeta za 3. letnik

pozivamo, da do 31. 7. 2011  v ŠISu pod rubriko ANKETA – IZBIRNA ANKETA izberejo modula oz. izbirna predmeta, ki jih želijo.

Opozarjamo, da kasnejše spremembe in zamenjave izbranega niso možne.