Izbira izbirnih predmetov za 3. letnik – zadnji rok

Izbira izbirnih predmetov za 3. letnik – zadnji rok

Izbirne predmete lahko izberete še do 18.4.2010, po tem roku jih bomo tistim, ki jih niso izbrali, doloèili sami.