Iz prvega interventnega zakona za študente

Iz prvega interventnega zakona za študente

Vlada Republike Slovenije je sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. V zvezi s tem je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport objavilo Izjavo ob prvem interventnem paketu, iz katere povzemamo relevantne informacije za študente.

V celoti na: https://www.gov.si/novice/2020-03-29-izjava-ministrstva-za-izobrazevanje-znanost-in-sport-ob-prvem-interventnem-paketu/

 

Izobraževanje na daljavo in druge organizirane oblike dela na daljavo s študenti potekajo v skladu s potrjenim študijskim koledarjem in nadomeščajo običajno izvedbo pedagoškega procesa.

Če bo zaradi trajanja izrednih razmer to potrebno, bo s ciljem po zagotavljanju pravic študentom potrebno prilagoditi načine preverjanja znanja in pridobivanja ocen, odločanja o napredovanju, rokov za izdajo ter razdelitev potrdil o opravljenih študijskih obveznostih in drugih listin. To bo v skladu s pristojnostmi določila ministrica.

Če zaradi epidemije COVID-19 študentom ni omogočeno praktično usposabljanje, se jim le-to prizna kot opravljeno, če imajo opravljene izpite pri vseh izbranih modulih v tretjem letniku.

Študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020 ne bodo mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti, pridobijo pravico do podaljšanja statusa študenta v naslednjem študijskem letu.

Vsem rednim študentom in študentkam, ki imajo prebivališče v RS, se do 30. aprila izplača krizni dodatek v višini 150 evrov.