Govorilne ure – Fizikalni pojavi v okolju, dr. Nikola Holeèek

Govorilne ure – Fizikalni pojavi v okolju, dr. Nikola Holeèek

Govorilne ure pri dr. Nikoli Holeèku bodo v èetrtek, 4.2.2010, ob 15. uri v sejni sobi VŠVO.