Gostujoče predavanje prof. dr. Nikice Šprema, 5. 4. 2023

Gostujoče predavanje prof. dr. Nikice Šprema, 5. 4. 2023

v sredo, 5. 4. 2023, bomo pri predmetu upravljanje populacij prostoživečih živali gostili prof. dr. Nikico Šprema  (Agronomska fakulteta Vseučilišča v Zagrebu), ki bo v tri ure trajajočem vabljenem predavanju predstavil upravljanje in raziskave divjadi na Hrvaškem.

Predavanje se začne ob 10.00, v živo, udeležba je za vse slušatelje predmeta obvezna.

Prof. Šprem je eden najbolj uveljavljenih raziskovalcev divjadi na Hrvaškem oz. v tem delu Evrope, ki že desetletje in pol proučuje ekološke in genetske značilnosti velikih sesalcev (npr. divjega prašiča, gamsa, muflona, grivastega skakača, divje mačke). Poleg številnih pedagoških in znanstveno-raziskovalnih aktivnosti trenutno vodi raziskovalno-eksperimentalni poligon oz. fakultetno lovišče Prolom (pri Glini), bil pa je tudi prodekan za infrastrukturo Agronomske fakultete in državni sekretar za lovstvo Republike Hrvaške.
Na podlagi bogatih strokovno-znanstvenih in vodstvenih znanj ter izkušenj nam bo predstavil značilnosti upravljanja divjadi in lovstva na Hrvaškem ter najpomembnejše ugotovitve lastnih raziskav, ki jih pogosto izvaja skupaj s kolegi iz Slovenije. Predavanje bo študentom omogočilo neposredno primerjavo značilnosti in razlik med upravljanjem velikih sesalcev na Hrvaškem in v Sloveniji ter razumevanje najpomembnejših težav, ki onemogočajo še boljše in skupno upravljanje v obmejnem območju.  Takšno predavanje pomembno prispeva k internacionalizaciji študija in učnih izidov.

 

Skip to content