Gostujoča predavatelja pri UPPŽ: doc. dr. Krunoslav Pintur, doc. dr. Klemen Jerina

Gostujoča predavatelja pri UPPŽ: doc. dr. Krunoslav Pintur, doc. dr. Klemen Jerina