Gostovanje tujega visokošolskega učitelja Mg. sc. env., Mg. geogr. Ivarsa Matisovsa iz Latvije pri predmetu Vrednotenje in varstvo geografskega okolja

Gostovanje tujega visokošolskega učitelja Mg. sc. env., Mg. geogr. Ivarsa Matisovsa iz Latvije pri predmetu Vrednotenje in varstvo geografskega okolja

vsvo

Na Visoki šoli za varstvo okolja bomo v času od ponedeljka, 15. oktobra 2012, do petka, 19. oktobra 2012, pri predmetu Vrednotenje in varstvo geografskega okolja (nosilka predmeta je doc. dr. Natalija Špeh, dekanica VŠVO) gostili tujega visokošolskega učitelja Mg. sc. env., Mg. geogr. Ivarsa Matisovsa iz partnerske institucije Rēzeknes Augstskola iz Latvije.

Predaval bo v angleščini naslednje teme:

  1. “Slovenia and Latvia – similarities and differences”,
  2. “Urban landscape quality assessment”,
  3. “Landscape transformation process”,
  4. “Degraded territories (brownfilds) and it’s reganeration” and
  5. “Ecological expedition as effective form of environmental research and ecological education”.

Več informacij vam je na voljo pod povezavo: (link na projekt)

Vljudno vabljeni vsi študentke / študenti VŠVO, pedagoško osebje VŠVO in vsi drugi, ki jih tema zanima.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.
Skip to content