fotografije za študentske izkaznice

fotografije za študentske izkaznice

Še enkrat prosimo tiste študente, ki še niso prinesli fotografij, da to storijo èimprej.