Fizikalni pojavi v okolju – začetek predavanj

Fizikalni pojavi v okolju – začetek predavanj

Študente 2. letnika obveščamo, da se predavanja iz predmeta Fizikalni pojavi v okolju začnejo:

 – za izredne študente: v torek, 9. 11. 2010, ob 16.15,

 – za redne študente: v sredo, 10. 11. 2010, ob 8.00.