Fizikalni pojavi v okolju, prijava na kolokvij

Fizikalni pojavi v okolju, prijava na kolokvij

Predavatelj obvešča, da se na kolokvij lahko prijavijo samo letošnji študenti (2016/2017). Morate se prijaviti tudi na izpit, da se vam lahko vpiše končna ocena. Ostali (starejši študenti) izpit opravljate samo 3. januarja 2017 in ne morete opravljati kolokvija.