Fizikalni pojavi v okolju: izpit in kolokvij

Fizikalni pojavi v okolju: izpit in kolokvij

Izpit iz predmeta FI, bo za redne in izredne študente 22.12.2011 ob 16.00. Kolokvij bo za redne 7.12.2011 ob 8.00 za izredne pa 1.12.2011 ob 16.00.