film o VŠVO

film o VŠVO

Študente, ki želijo sodelovati pri pripravi filma o VŠVO, vabimo na 1. delovni sestanek, ki bo v èetrtek, 18. 2. 2010, ob 14. uri v sejni sobi VŠVO.

Skip to content