ERASMUS+ “ZERO GRANT” ŠTUDENTSKE IZMENJAVE

ERASMUS+ “ZERO GRANT” ŠTUDENTSKE IZMENJAVE

Finančna sredstva v okviru sredstev programa Erasmus+, Slovenskega štipendijskega sklada SI04, EGP in NFM, za študentske izmenjave za namen študija in/ali praktičnega usposabljanja trenutno niso na razpolago. 

V okviru programa Erasmus+ pa se lahko študentje udeležite mednarodne izmenjave tudi kot t. i. “zero grant” Erasmus+ študenti, če izpolnjujete vse z aktualnimi razpisi mobilnosti določene pogoje in vam je na podlagi vaše prijave/prošnje izmenjava odobrena.

V tem primeru ima študent, ki mu je izmenjava kot “zero grant” študentu odobrena, možnost oditi na študij in/ali praktično usposabljanje v tujino kot Erasmus+ študent, vendar brez prejemanja Erasmus+ finančne pomoči/dotacije. Na partnerski instituciji v tujini ima vse ugodnosti, ki jih imajo Erasmus+ študenti (oproščeni so plačila šolnine, vpisnine, raznih kotizacij, imajo prost dostop do knjižničnih gradiv na partnerski instituciji ipd.).

Če bi se udeležili Erasmus+ mednarodne izmenjave v tujini tudi brez prejemanja Erasmus+ dotacije, kot “zero grant” študent/ka, se kljub temu, da je aktualni razpis za Erasmus+ mobilnosti zaprt, ker so sredstva že porabljena oz. razdeljena, lahko še vedno prijavite na aktualni Erasmus+ razpis 2015 – 2017. Izpolnjevati morate vse razpisne pogoje in izpolniti prijavnico na razpis ter priložiti vse zatevane priloge. V prijavnici ali motivacijskem pismu jasno navedite, da se želite udeležiti Erasmus+ izmenjave kot “zero grant” študent/ka.

Povezava na razpis: 

Študij v tujini:

Razpis 2015-2017

Prijavnica 2015-2017

Praktično usposabljanje v tujini: 

Razpis 2015-2017

Prijavnica 2015-2017