ÈO- vaje- REDNI, 2. skupina; 24.12.2009

ÈO- vaje- REDNI, 2. skupina; 24.12.2009

Anja Bubik, asistenka pri predmetu Èlovek in okolje, obvešèa 2. skupino rednih študentov, da se bodo vaje v èetrtek, 24. 12. 2009, zaèele toèno ob 8.00 in ne ob 8.30.