Èlovek in okolje- – seminarske vaje

Èlovek in okolje- – seminarske vaje

Anja Bubik, asistentka pri predmetu Èlovek in okolje obvešèa, da se seminarske vaje pri tem predmetu za študente 1. letnika priènejo v SREDO, 09.12.2009:

REDNI  študenti:  1. skupina ob 8.30  in 2. skupina ob 11.15 v predavalnici P1

IZREDNI  študenti:  ob 16.00  pred ERICom.

Izredni študenti prièenjajo vaje s terenskim obiskom!

Natanènejši urnik, razpored v skupine ter ostale podrobnosti najdete na študentskem informacijskem sistemu ŠIS (gradivo). 

 

 

Skip to content