Èlovek in okolje – govorilne ure

Èlovek in okolje – govorilne ure

Govorilne ure za predmet Èlovek in okolje bosta imeli dr. Nataša Kovaèiæ in asistentka Anja Bubik v petek, 19. 2. 2010, ob 15. uri v kabinetu 14.