Ekskurzija TUZLA

Ekskurzija TUZLA

Obvešèamo vas, da se za strokovno ekskurzijo v Tuzlo lahko prijavite še  do 15. 5. 2010.