EKO SEJEM, Celje, 18 – 21. 5. 2010

EKO SEJEM, Celje, 18 – 21. 5. 2010

Obveščamo vas, bo v času med 18. in 21. 5. 2010 na Celjskem sejmišču sejem ekologije in varovanja okolja EKO.

Razstavni program: 

· ravnanje z odpadki· vozila za zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov,· stroji in tehnologija za reciklažo različnih vrst odpadkov,· komunalna oprema,· čiščenje in zimska služba,· projekti gospodarnega ravnanja z odpadki,· odstranjevanje odpadnih voda in odpadkov,· storitve v dejavnosti gospodarnega ravnanja z odpadki,· predstavitev najrazličnejših izdelkov iz recikliranega materiala,· varovanje voda, zraka in tal,· urejanje voda in njihovo gospodarjenje,· proizvodnja in načrtovanje čistilnih naprav,· čiščenje dimnih plinov,· sanacije in dekontaminacije kontaminiranih površin,· merilna in laboratorijska oprema,· predstavitev ekoloških projektov in drugih dejavnosti nevladnih ekoloških organizacij in društev.