EB, UOT -terenske vaje, 11.5. 2011

EB, UOT -terenske vaje, 11.5. 2011

Terenske vaje iz predmetov Ekosistemska biologija in Uvod v okoljske tehnologije , dne 11.5.2011, za redne in izredne študente.

Program:

7.15 – odhod iz glavne avtobusne postaje v Slovenj Gradcu

8.00 – odhod iz Velenja (avtobusno postajališče pri VŠVO)

9.00 – ogled ČN Ponikva pri Šentjurju (9.00-9.30)

11.00 – ogled Bioplinarne v Ihanu (11.00 – 12.00)

13.00 – ogled HE Medvode (13.00 – 14.00)

Vmes bo zelo kratekmpostanek za kosilo, zato imejte malico s seboj.

15.00 – ogled informacijskega centra Triglavskega narodnega parka

16.30 – ogled Blejskega jezera

18.00 – odhod iz Bleda v Slovenj Gradec

Na avtobus lahko vstopite samo v Sl. Gradcu in Velenju, drugih vstopnih postaj ne bo.

 

Skip to content