Dodatne konzultacije za angleščino

Dodatne konzultacije za angleščino

Lekt. mag. Katarina Čander bo pred junijskim izpitnim rokom izvedla za študente dodatne 6-urne konzultacije.  

Namenjene so študentom, ki imajo težave pri pripravi na izpit in vsem ostalim študentom višjih letnikov obeh stopenj, ki bi želeli osvežiti besedišče  oz. rabo in strukturo jezika.

Konzultacije bodo v torek, 11.6., ob 9.00, v Mag. predavalnici 2.

Predhodne prijave v referatu do 7. 6. 2019.