Dodaten izpitni rok, RO

Dodaten izpitni rok, RO

Obveščamo, da je objavljen dodaten izpitni rok iz predmeta Ravnanje z odpadki.