Diplomska tema

Diplomska tema

Razpis diplomskega dela

TEMA: Razširjenost uporabe izdelkov za osebno nego z vsebnostjo mikroplastike

MENTORICA: viš. pred. dr. Anja Bubik

Raziskavo bomo izvedli do konca septembra 2020 in bo temeljila na anketnem vprašalniku.

Za več informacij pišite na e-mail naslov anjabubik.vsvo@gmail.com do petka, 14.08.2020. V kolikor se bo na razpis prijavilo več študentov, bomo kandidata/-ko izbrali na podlagi kratkega razgovora.