Diplomska tema

Diplomska tema

Študent, ki bi ga zanimala diplomska tema z delovnim naslovom “Sodelovanje pri vzpostavitvi ekoremediacijskih otokov na Velenjskem jezeru”,

naj se javi mentorici doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek ali v referat.