Dekanovo sporočilo ob začetku študijskega leta 20-21

Dekanovo sporočilo ob začetku študijskega leta 20-21

Spoštovane študentke in sodelavke, spoštovani študenti in sodelavci,

Začenjamo novo študijsko leto, še vedno v oteženih razmerah, navkljub katerim pa se bomo na Visoki šoli za varstvo okolja trudili oba študijska programa in vse ostale aktivnosti izvajati čim bolj kakovostno in konsistentno. Pri tem bomo seveda v celoti upoštevali vse zavezujoče odločitve in navodila pristojnih institucij oz. odločevalcev, vsa priporočila, smernice in predloge pa bomo v naše avtonomne odločitve vgrajevali čim bolj življenjsko in smiselno. V prvi vrsti nas bo vodila skrb za zdravje vseh nas, vključno z zagotavljanjem ustreznega psihofizičnega počutja, upoštevali pa bomo tudi izvedljivost posameznih ukrepov, pravno-formalno varnost za šolo, izvajalce aktivnosti in vse sodelujoče ter seveda tudi kakovost izvajanja procesov.

Naša velika želja je, da bi čim več aktivnosti izvajali v živo, saj menimo, da je tak način izvedbe študijskega procesa v visokošolskem izobraževanju, ki temelji oz. mora temeljiti na razpravi oz. pogosti, neposredni izmenjavi mnenj med učitelji in študenti, mnogo primernejši, kot je sistematično izvajanje študija na daljavo, kljub nekaterim nedvomnim organizacijskim in tehničnim prednostim slednjega.

Vendar pa vemo, da več ur trajajočih predavanj ni mogoče ustrezno izvajati pod pogoji nekaterih trenutno veljavnih ukrepov, kot je stalna uporaba mask v predavalnicah/učilnicah. Zato bodo na VŠVO vsa predavanja do nadaljnjega potekala na daljavo, z uporabo aplikacije Zoom. Laboratorijske vaje in vaje v računalniški učilnici, ki jih na daljavo ni možno izvajati, pa bodo potekale v živo tudi v času obveznega nošenja mask, in sicer po prilagojenih protokolih, namenjenih delu v teh prostorih.

Tudi v času izvajanja študija na daljavo bodo predavanja potekala po objavljenem urniku, praviloma v enaki dolžini, kot bi v živo, a morda z nekoliko drugačno intenziteto (npr. pogostejši odmori, več vključevanja samostojnega dela in razprave), o čemer se boste sproti dogovarjali z nosilcem posameznega predmeta.

Omogočili bomo tudi bolj intenzivno in dinamično komunikacijo med študenti in učitelji na daljavo, zato bomo poleg Zooma, ki bo namenjen izvedbi predavanj, sestankov in različnih srečanj (vsi sodelavci šole bodo imeli dostop do profesionalne verzije, brez časovnih omejitev), spodbujali tudi uporabo e-učilnice (Moodle). Le-ta bo v prvi vrsti namenjena nalaganju gradiva (izročkov, predavanj, seminarskih nalog in drugih izdelkov študentov), a tudi bolj učinkoviti medsebojni komunikaciji, morebitnemu sprotnemu preverjanju znanja, popestritvi izvedbe z izvedbo neformalnih testov itd. Bomo pa v letošnjem študijskem letu poleg uporabe e-učilnice omogočili tudi, da bo gradivo še vedno dostopno tudi v sistemu ŠIS, s čimer bomo poskrbeli, da bo zanesljivo dostopno vsem študentom.

Zagovori diplomskih del in praktičnega usposabljanja bodo do nadaljnjega možni tako v živo kot na daljavo, pri čemer se bomo za način izvedbe odločali individualno, v primeru zagovora diplomskega dela predvsem upoštevaje željo diplomanta.

Ker se situacija in odločitve pristojnih institucij pogosto spreminjajo, sledili pa jim bomo tudi na VŠVO, vas prosimo, da redno spremljate spletno stran šole, saj boste le tako dovolj hitro obveščeni o morebitnih spremembah in bo posledično tako tudi precej več dobre in manj slabe volje.

Študente prvega letnika visokošolskega študijskega programa bomo še nekoliko podrobneje o načinu izvedbe študijskega procesa v tem semestru obvestili na dogodku Uvod v študij, ki bo brez spremembe potekal v živo, in sicer v četrtek, 1. 10. 2020, z začetkom ob 8.30.

Vsem želim prijeten začetek študijskega leta. Prepričan sem, da ga bomo uspešno pripeljali do konca!

 

Velenje, 29. 9. 2020                                                                                              Prof. dr. Boštjan Pokorny, dekan