COVID-19: Odlok – splošna prepoved gibanja in zbiranja na javnih mestih ter prepoved gibanja izven občin

COVID-19: Odlok – splošna prepoved gibanja in zbiranja na javnih mestih ter prepoved gibanja izven občin

Spoštovani,

včeraj, 29. 3. 2020, je bil sprejet Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je začel veljati danes, 30. 3. 2020, in med drugim določa:
–    da se, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji
ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen v primerih, ki jih določa Odlok (1. člen);
–    med primeri izjem, ki jih določa Odlok, je tudi prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog (3. člen) – gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je v tem primeru za posameznike dovoljeno ob upoštevanju ohranjanja varne
razdalje do drugih oseb;
–    da je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena (za naš primer »prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog«), ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna
uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic (6. člen).

Zaposleni, ki boste za prihod na delo v prostore VŠVO ali drugam (npr. neodložljivo terensko delo) potrebovali ustrezno potrdilo (npr. zaradi izvajanja predavanj in sestankov na daljavo (iz pisarne oz. prostorov VŠVO), raziskovalnega dela ali strokovno-administrativnih nalog), to pravočasno sporočite v kadrovsko službo VŠVO (na e-naslov sasa.zagodeburic@vsvo.si).

Zaposlene prosimo, da za prihod na delo in opravljanje delovnih obveznosti dosledno upoštevajo varnostne zahteve, opredeljene v Odloku.

Celotno besedilo Odloka je dostopno na tej povezavi.

Lepo pozdravljeni.