četrtek, 7. 10. 2010 ob 9.00 – PREDAVANJE Marko Ranzinger: Obnovljivi viri energije: HE Avče

četrtek, 7. 10. 2010 ob 9.00 – PREDAVANJE Marko Ranzinger: Obnovljivi viri energije: HE Avče

V četrtek, 7. 10. 2010, ob 9. uri bo  v predavalnici 1 na VŠVO predaval Marko Ranzinger, univ. dipl. inž. rud. in geoteh.

Naslov predavanja: Obnovljivi viri energije – izgradnja črpalne hidroelektrarne Avče

Title: Renewable energy sources – construction of pumped storage hydropower plant Avce in Slovenia

Vabljeni!