CEEPUS

CEEPUS

Študente opozarjamo, da se izteka rok za prijavo za izmenjavo CEEPUS – glej spletno stran – projekti.