Bivanje v študentskem domu

Bivanje v študentskem domu

Če vas zanima bivanje v Študentskem domu v Velenju, najdete prijavnico

na spletni strani http://www.mc-velenje.si/hotel/studentsko-dijaski-dom/ , kjer so objavljeni pravilniki in vloge za prihajajoče študijsko leto.

Študentsko – dijaški dom

www.mc-velenje.si

Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, deluje kot logistično in funkcionalno središče za mlade na področju razvoja, informiranja, izobraževanja in sociale, kulturnih dejavnosti, razvedrila in družbenega vključevanja mladih.