Anketni vprašalnik

Anketni vprašalnik

Vse študente prosimo, da pri prijavi na izpite izpolnite tudi anketo za prijavni predmet.